01 Ιουνίου, 2012

Οι φιλολαϊκές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

«Η άμεση εφαρμογή της πρότασής μας συνδέεται με τα μέτρα του Ιουνίου. Πρέπει να γίνει άμεσα αποδεκτή η παράταση του χρόνου προσαρμογής. Οταν τα μέτρα απλωθούν στα 5 χρόνια αντί στα 2, όλα μπορούν να γίνουν πιο ήπια, πιο φιλικά»

Το ΠΑΣΟΚ θα εφαρμόσει στο ακέραιο όλα τα μέτρα του δεύτερου μνημονίου και θα «διαπραγματευτεί» να επιβληθούν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι το 2017. Πονάνε μωρέ τα παληκάρια;