25 Ιανουαρίου, 2013

ΟΡΚΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ στα εργατικά κάτεργα το 2013

Κάθε πρωί πριν ξεκινήσει η βάρδια οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους, σε όλους τους τόπους δουλειάς και σε κάθε ειδικότητα ΟΦΕΙΛΟΥΝ να ανανεώνουν την πίστη τους στα αφεντικά!Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την πλουτοκρατία. 

Υπακοήν εις το Σύνταγμα, τους Νόμους και τα ψηφίσματα του Κράτους.
Υποταγήν εις την κυβέρνηση. 

Να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των, να σέβομαι την παρουσία των ΜΑΤ. 

Να υπερασπίζω με πίστιν και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου, την κερδοφορία των μονοπωλίων και της μεγαλοεργοδοσίας. 

Να μη τας εγκαταλείπω, μηδέ ν' αποχωρίζομαι ποτέ απ' αυτών.

Να φυλάττω δε ακριβώς τους εργασιακούς νόμους, τους μισθούς των 400 ευρώ και κάθε νέο νόμο που με φέρνει πιο κοντά στην παντοτινή ανάπαυση. 

Και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιμος σκλάβος.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΖΗΤΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
ΖΗΤΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

ΖΗΤΩ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ
ΖΗΤΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

ΖΗΤΩ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ
ΖΗΤΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

ΖΗΤΩ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΟΙ
ΖΗΤΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ