04 Ιουλίου, 2015

H πραγματική μικρογραφία της ψήφου!

Είτε ΝΑΙ είτε ΟΧΙ, θα τον φάς και δε θα σου αρέσει.
ΑΚΥΡΟ-ΛΕΥΚΟ-ΑΠΟΧΗ για να διατηρήσεις την αξιοπρέπεια σου, αγωνιστικά!