16 Ιουνίου, 2012

Η αυριανή μέρα σε γελοιογραφίες

Tάξη και ασφάλεια
ΣΥΡΙΖΑ πάσας θέσης

Εμπιστοσύνη στη γνήσια σοσιαλδημοκρατία

Και οι τρεις για μένα δουλεύουν...