07 Σεπτεμβρίου, 2012

38ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ

Ο πιο πολιτικός, νεανικός, πολιτιστικός και ανθεκτικός θεσμός...