20 Σεπτεμβρίου, 2012

ΙΚΑ-χαριστικές ρυθμίσεις στην εργοδοσία

Αληθεύει το γεγονός πως ο Όμιλος Ξυνή ρυθμίστηκε από το ΙΚΑ με χρόνο οριστικής αποπληρωμής σε μεγάλο χρέος που έχει, κοντά στα 400 χρόνια;

Σιγά μη δεν αληθεύει! Όλα για την κερδοφορία..