10 Ιουλίου, 2013

Η κομμουνιστική δημόσια τηλεόραση και η ηγεμονία της αριστεράς!

Τουλάχιστον ο Γκόρμπι είναι καλός στις ανατροπές και μπορεί να προκύψει και κάτι καλό!