17 Σεπτεμβρίου, 2013

Το παράδειγμα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Στα χνάρια του δρόμου, που άνοιξαν οι όμιλοι «Coca Cola 3E» και «ΦΑΓΕ», αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα του στο Βέλγιο και ο όμιλος της «Βιοχάλκο».

Ο όμιλος αιτιολόγησε την απόφαση του ως προσπάθεια «αμεσότερης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων».

Το γεγονός έδωσε αφορμή στον υπεύθυνο ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Σταθάκη να επισημάνει ότι «η εταιρία μεταφέρεται σε μια χώρα με υψηλότερη φορολογία και υψηλότερο εργατικό κόστος χάριν του χρηματοδοτικού κόστους» και να επικρίνει την κυβέρνηση για αποτυχημένη πολιτική προσέλκυσης καπιταλιστικών επενδύσεων.

Η αλήθεια είναι ότι το κεφάλαιο μετακινείται με κριτήριο το ποσοστό κέρδους του και μ’ αυτή την έννοια δεν έχει πατρίδα. Επιλέγει λοιπόν με γνώμονα το βαθμό εκμετάλλευσης στην παραγωγή, τα φορολογικά και ασφαλιστικά προνόμια, τη δυνατότητα φθηνού δανεισμού, τα κέρδη στο χρηματιστήριο κάθε χώρας.
Γι’ αυτό και ο όμιλος «Βιοχάλκο» επιλέγει προς το παρόν να διατηρήσει τις παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, όπου η εργατική δύναμη είναι φθηνότερη και να αποσύρει τη μετοχή της «Βιοχάλκο» απ’ το ελληνικό χρηματιστήριο, αξιοποιώντας εταιρία συμμετοχών που εδρεύει στο Βέλγιο.

Από αυτή την επιλογή μπορεί να βγει και φορολογικά κερδισμένος. Άλλωστε υπάρχει και το προηγούμενο παράδειγμα της «3Ε». Οι μεγαλομέτοχοι του συγκεκριμένου ομίλου πέτυχαν να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο, ως έκτακτη εισφορά, ενώ οι ελληνικές θυγατρικές εταιρίες του ομίλου είχαν την προηγούμενη διετία κέρδη 450 εκ ευρώ. Και αυτό γιατί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ο φόρος επιβαρύνει την μητρική εταιρία - εν προκειμένω την «Coca Cola HBC» - η οποία όμως εμφάνισε ζημιά την ίδια περίοδο. Μια λύση πολύ βολική και για τη «Βιοχάλκο», όσο διατηρεί τις θυγατρικές του ομίλου στην Ελλάδα.

Οι μονοπωλιακοί όμιλοι είχαν, έχουν και θα έχουν σταθερό στόχο να αυξάνουν τόσο το βαθμό εκμετάλλευσης των εργαζόμενων στην παραγωγή όσο και τις μορφές έμμεσης εκμετάλλευσης με αλλαγές στη φορολογική, στην πιστωτική, στην εισοδηματική πολιτική. Δρόμος που να υπηρετεί ταυτόχρονα το κεφάλαιο και τους εργαζόμενους υπάρχει μόνο στα παραμύθια της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Ευνοϊκές κρατικές ρυθμίσεις για τον ιδιώτη επενδυτή σημαίνει νέα βάρη για το λαό. Ο δρόμος της αντεπίθεσης για κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, αποδέσμευση απ’ την ΕΕ είναι ο μόνος δρόμος για το λαό.