06 Σεπτεμβρίου, 2013

Πως να κρυφτείς απ' τα παιδιά; ΕΣΠΑ-Παιδικοί σταθμοί και εκμετάλλευση

Το ΕΣΠΑ απ' ότι διαβάζω είναι περίπου στα 2500 χιλιάδες ευρώ για την κάθε οικογένεια.

Αυτό δεν απαγορεύει σε αρκετούς ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς να ζητούν παραπάνω χρήματα για επιπρόσθετες δραστηριότητες και μαθήματα, Ποσά που φτάνουν το χρόνο από 1000 ευρώ ως και 1500-1600 ευρώ.

Όσοι γονείς δε διαθέτουν το παραπάνω ποσό ουσιαστικά εγκλωβίζονται. Τα παιδιά που είναι με ΕΣΠΑ θα πηγαίνουν σε άλλες τάξεις και θα απασχολούνται διακριτικά με κάτι άλλο, όσο τα άλλα παιδιά θα κάνουν κανονικά το πρόγραμμα του παιδικού σταθμού.

Απαράδεκτος διαχωρισμός με κριτήριο τα χρήματα σε ένα ίδιο σχολικό περιβάλλον.

Και σιγά μην πουν τα κανάλια για αυτό το αίσχος που τυχαία έπεσε το μάτι στο διαδίκτυο και φαίνεται ότι παίρνει διαστάσεις.