25 Ιανουαρίου, 2015

Εμπρός αριστερό ΒΗΜΑ ταχύ!

Το λαό μπορεί να μην τον έχεις να σε υπερασπιστεί..
Αλλά έχεις το ΒΗΜΑ!
Ένα δύυυυυυο, εν δυό!