05 Ιουλίου, 2015

Για τους μελλοντικούς απογοητευμένους εργαζόμενους που ψήφισαν "οχι" ..

... να ξέρετε πάντα θα υπάρχει ένας ώμος του ΚΚΕ να κρατηθείτε και να κλάψετε! :)

Αλλά επειδή δεν είμαστε μοιρολογίστρες καλό είναι πιάσετε το χέρι για να υψώσουμε γροθιές!