Από τη Δευτέρα 19 Νοέμβρη, η «Κομμουνιστική Επιθεώρηση» θα έχει το δικό της χώρο στο διαδίκτυο.
Στη διεύθυνση www.komep.gr, οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την πορεία του περιοδικού, να επικοινωνούν με τη συντακτική του ομάδα, αλλά και να ανατρέχουν σε παλαιότερη αρθρογραφία. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα εγγραφής και ανανέωσης των συνδρομητών.
Στην ιστοσελίδα δημοσιεύεται το σύγχρονο αρχείο της «ΚΟΜΕΠ», αρχικά της περιόδου 2007 - 2012, ενώ ως το τέλος της χρονιάς θα αναρτηθούν και τα τεύχη της περιόδου 2000 - 2006.