28 Δεκεμβρίου, 2012

Εντείνεται ο βαθμός μονοπώλησης της οικονομίας-ΣΣΣσσ ησυχία μην το μάθει ο εργατικός αγώνας!Ο ασφυκτικός βαθμός μονοπώλησης του ελληνικού καπιταλισμού, από μια χούφτα μονοπωλιακές επιχειρήσεις - λιγότερες από 400 - που ελέγχουν το σύνολο της οικονομίας (παραγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό σύστημα), προκύπτει ανάγλυφα από τα στοιχεία φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων το 2010, που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες για τη φορολογία Νομικών Προσώπων, δηλαδή των επιχειρήσεων, προκύπτουν τα ακόλουθα άκρως αποκαλυπτικά στοιχεία.
Σε ένα σύνολο 221.038 επιχειρήσεων, με φορολογητέα κέρδη 12,8 δισ. ευρώ, οι 133 μεγαλύτερες από αυτές - μόλις το 0,06% του συνόλου - εμφάνισαν φορολογητέα κέρδη ύψους 5,8 δισ. ευρώ ή το 45,2% του συνόλου με τις υπόλοιπες 220.905 επιχειρήσεις, που αναλογούν στο 99,94% να εμφανίζουν το 54,8% των φορολογητέων κερδών.
Από την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι 124 ανώνυμες εταιρείες, σε ένα σύνολο 46.074 ομοειδών επιχειρήσεων (το 0,27% του συνόλου) εμφάνισαν στους ισολογισμούς τους το 60,5% των φορολογηθέντων κερδών (τα 5,5 δισ. ευρώ από τα συνολικά 9,1 δισ. ευρώ).
***
Από την ανάλυση κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, προκύπτει, εξ άλλου, η ακόλουθη εικόνα:
Σε ένα σύνολο 17.580 ανώνυμων εταιρειών στο χώρο της βιομηχανικής μεταποίησης με φορολογηθέντα κέρδη 5,7 δισ. ευρώ, οι 64 από αυτές - το 0,36% του συνολικού δείγματος - εμφάνισαν κέρδη ύψους 3,8 δισ. ευρώ, ή το 65,7% του συνόλου.
Στο χώρο του εμπορίου, σε ένα σύνολο 31.450 επιχειρήσεων με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και με συνολικά φορολογηθέντα κέρδη 7,8 δισ. ευρώ, οι 97 μεγαλύτερες από αυτές - το 0,31% του συνόλου - εμφάνισαν κέρδη ύψους 4,7 δισ. ευρώ, ή το 60,2% του συνόλου.
Στο χώρο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (τράπεζες, χρηματιστηριακές, ΑΧΕ, ΕΛΔΕ) και σε ένα σύνολο 2.022 επιχειρήσεων με φορολογηθέντα κέρδη 2,1 δισ. ευρώ, οι 56 μεγαλύτερες από αυτές (το 2,9% του συνόλου) εμφάνισαν κέρδη ύψους 1,7 δισ. ευρώ, ή το 78,4% του συνόλου.
Τέλος, οι 21 από τις 1.207 ασφαλιστικές εταιρείες με μορφή ανώνυμης εταιρείας (το 1,7% του συνόλου), εμφάνισαν το 74,8% των φορολογηθέντων κερδών (τα 0,55 δισ. ευρώ από τα 0,73 δισ. ευρώ συνολικά).
***
Το γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, όταν μιλάμε για κρίση του ελληνικού καπιταλισμού, αναφερόμαστε πρώτα και κύρια στις μεγάλες αυτές μονοπωλιακές επιχειρήσεις, οι οποίες αναλογούν ούτε στο 1% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, το πεδίο, για μια οικονομική ανάλυση των σημερινών εξελίξεων στενεύει πάρα πολύ. Γι' αυτές τις λίγες εκατοντάδες μονοπωλιακές επιχειρήσεις πρώτα και κύρια, η αστική τάξη της χώρας και το πολιτικό της σύστημα, έχουν επιβάλει αυτά τα, πρωτοφανούς αγριότητας, μέτρα λιτότητας, και έχουν οδηγήσει εκατομμύρια εργαζόμενους στην εξαθλίωση και την απόγνωση.