26 Νοεμβρίου, 2016

Εχουμε περάσει τεράστια ηθική νηστεία για πάνω από 35 χρόνια (Φιντέλ Κάστρο)

«Έχουμε περάσει τεράστια ηθική νηστεία για πάνω από τριάντα πέντε χρόνια, μια ηθική νηστεία που μας έχουν επιβάλει αυτοί που προσπαθούν να καταστρέψουν την Επανάσταση μας αυτοί που έχουν προσπαθήσει να μας πεθάνουν της πείνας και να υπονομεύσουν την οποιαδήποτε μορφή προόδου στη χώρα μας».

Φιντέλ Κάστρο