13 Φεβρουαρίου, 2016

H ανάπλαση στην Πανεπιστημίου!

Έγινε η ανάπλαση στην Πανεπιστημίου!
(extra bonus: Αυτός ο νόμος αυτού του Υπουργείου 
θα πέσει σαν περίπτερο στην Πανεπιστημίου! 
Οld but gold.. Για τους παλιούς!)


Και εδώ το μνημείο στους στύλους του Ολυμπίου Τρακτέρ!