30 Οκτωβρίου, 2012

Πάνω από 21.500 υπογραφές για την κατάργηση των μνημονίων

Μια σαφής πρόταση Νόμου που δεν την πάνε για συζήτηση από το καλοκαίρι!


225 μαζικοί φορείς-σωματεία
Χιλιάδες υπογραφές μελών μαζικών φορέων

Πάνω από 21.500 υπογραφές

Υπογράφουμε εδώ: http://km.kke.gr/
Email: km@kke.gr Αποστολής ψηφισμάτων και αποφάσεων μαζικών φορέων