18 Μαΐου, 2014

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ, ΕΝΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΕΝΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ!

Το πραγματικό κόκκινο λιμάνι είναι ένα!